Değerinizi Biliyoruz!

Değerlemede Rasyonel Çözümler

Hoşgeldiniz

Rasyonel Grup Taşınmaz Değerleme A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII No: 35 sayılı " Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere kurulun 29.12.2011 tarih ve 44/1176 sayılı kararı ile Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Şirketleri Listesine alınmış;Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 13.06.2013 tarih ve 5381 sayılı Kararı ile Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesine istinaden bankalara " gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya gayrimenkullere bağlı hak ve faydaların değerlemesi " hizmeti vermeye uygun görülmüştür.